Telefon: +420 774 295 101 | Email: jicin@cmmj.cz | Adresa: Tyršova 246, Jičín, 50601 | ČÚ: 218115265/0300 | IČ: 67777490 | Datová schránka: 

Kynologická Komise

Kynologie má na Jičínsku dlouholetou tradici. Mezi nejvýznamnější kynology na Jičínsku patřili bezesporu pan Josef Josef, také pan Křeček, Josef Čeliš jako známý kynolog a fouskař, zastával funkci předsedy kynologické komise OMS Jičín a měl hodně funkcí jak v ČMMJ tak v ČMKJ Praha. Dále mezi významné kynology našeho okresu patří ještě jména Jan Šubr, Karel Vondráček a pan Nejedlý.

V současné době je předsedou kynologické komise Jaroslav Dostál. Kynologická komise funguje velmi aktivně, v současnosti má deset členů a zhruba deset kynologů okresu, kteří pomáhají při pořádaných akcích. Pořádáme Jarní svod, dále zkoušky vloh, vodní práce, lesní zkoušky ohařů i ostatních plemen ,norování, podzimní zkoušky, všestranné zkoušky ohařů, barvářské zkoušky a předběžné barvářů. Zkoušky se odehrávají v rotaci po stále stejných honitbách, kde mají ke kynologii dobrý vztah. Drobná zvěř se většinou před zkouškami vypouští. Nejčastěji tedy probíhají zkoušky v honitbách MS Lověna Dobrá voda, Bažantnice Bříšťany, MS Boháňka Cerekvice, MS Třebnouševes, MS Jestřáb Kacákova Lhota, tam se koná v rámci PZ.soutěž pro ostatní plemena o Pohár Dr. Dáši Linkové. V honitbě MS Podhorák Podhorní újezd se pořádají lesní zkoušky ostatních plemen, v honitbě MS Úbislavice byly poslední čtyři roky barvářské zkoušky a předběžné zkoušky barvářů bývaly u pana Bajera v Nové Pace a posledních pět let se konají v Bříšťanské bažantnici.