Telefon: +420 774 295 101 | Email: jicin@cmmj.cz | Adresa: Tyršova 246, Jičín, 50601 | ČÚ: 218115265/0300 | IČ: 67777490 | Datová schránka: 

Střelnice

Z historie střelnice

Vývoj střelectví od roku 1945

  Pro stavbu střelnice bylo uvažováno o několika stanovištích na okrajích Jičína, a to na Šibeňáku, pod Čeřovkou, na lukách mezi Jičínem a Kbelnicí. Po delších úvahách bylo vybráno místo v Sedličkách na severovýchodním okraji Zebína. Výběr stanoviště vyřešila skutečnost, že v místě, kde dnes střelnice stojí, bývala vojenská střelnice. Les u střelnice nese místní název „Šajba“. Místo velice hezké, ale těžké k provedení vlastní stavby. Provedením byl pověřen pan Oldřich Fišera, který pro svůj záměr získal dostatek jičínských myslivců. Přes všechny potíže s terénními úpravami se podařilo vybudovat v té době nejmodernější baterii. Již v roce 1948 se zde střílí první závod, a to "Velká cena Českého ráje". Druhým závodem bylo mistrovství ČSR, kde zvítězil známý závodník Miloš Nebřenský před Milošem Papežíkem ze Zlína. V roce 1949 přistavěno "Lovecké kolo". Dále byla střelnice vybavena střelištěm "běžící zajíc na dvojstřely". Sestrojen byl nemyslivcem strojníkem panem Pluhařem z Valdic. Zajíc byl obdivován závodníky z Polska, pro které byl jeden stav vyroben a umístěn ve Varšavě. Rovněž tak si odvezli plány sovětští závodníci, kteří umístili zajíce na střelnici v Moskvě. Následně byla střelnice rozšířena o 4 stavy na malorážku, 100 m kule, 75 m běžící kňour a vysoká věž. V roce 1953 byl uspořádán závod všestranného myslivce v 6-ti disciplínách: baterie, zajíc, vysoká věž, lovecké kolo, malorážka, běžící kňour. V roce 1954 byl závod rozšířen na 10-tiboj a byl veden jako "Jičínský desetiboj" a jako mistrovství republiky.  O střelnici se v té době staral Václav Krecl, který jí věnoval všechen volný čas. Za zásluhy o výstavbu střelnice bylo celé zařízení pojmenováno po jeho tvůrci: "Střelnice Oldřicha Fišery".  Střelectví 1960 -2011

  Střelnice  pod Zebínem je za celé období let 1960 - 2011 využívána i pro závody většího významu. Každým druhým rokem je pořádán celostátní přebor - "Lovecký desetiboj" s účastí 40 - 50 střelců. Po vybudování běžícího kňoura pro střelbu malorážkou, jsou pořádány celostátní soutěže v pětiboji. V roce 1973 byl uspořádán u příležitosti 60. výročí založení organizované myslivosti mezinárodní závod družstev. Zúčastnila se družstva bývalé NDR, SSSR, PLR, MLR, RLR, SSR a ČSR. Na prvním místě se umístilo družstvo ČSR ve složení Větříček, Dvořák, Lenikus.  V roce 1972 byla uspořádána celostátní soutěž lesníků "Memoriál lesníků padlých ve Slovenském národním povstání."  Z veřejných závodů je každoročně pořádána "Velká cena a Jičína", v posledních letech vždy pod patronací starosty Města Jičína. Dále jsou to okresní přebory v univerzálním trapu, loveckém kole, loveckém čtyřboji malorážkou a loveckém pětiboji. Jako místní soutěž je pořádán závod jednotlivců a družstev MS v loveckém čtyřboji. Po smrti zakladatele naší střelnice je závod pořádán pod názvem "Memoriál Oldřicha Fišery", v letošním roce se koná jubilejní XXX. ročník. Dále se pořádá Lovecký dvojboj ve střelbě na asfaltové holuby a koncem sezony tradiční Velká cena Zebína ve střelbě na univerzálním trapu a seriový závod na běžící lišku.  Velkou pozornost věnuje OMS Jičín a SSK Zebín č.785 práci s mládeží, pořádá 3x ročně závody pro mládež ( Okresní přebor mládeže z malorážky, O Pohár předsedy OMS Jičín a Velká cena Zebína- soutěž ve střelbě z malorážky).  Střelnici dále běžně využívají myslivecká sdružení i jednotlivci. Soutěže pořádá i Klub historických zbraní závod "Sokolovo" a závod "Kalašnikovy narozeniny".  V posledních letech jsou pořádány soutěže ASAT (asociace střelců na asfaltové terče), v loveckém parkuru a univerzálním trapu. Tyto soutěže pravidelně pořádá sportovně střelecký klub Zebín č.785. O údržbu a chod střelnice se od počátku roku 1960 staral p. Havránek, později Josef Kraus, který se v roce 1997 stal nájemcem celého zařízení.  V roce 2002 bylo díky sponzorům modernizováno střeliště univerzálního trapu (automatické vrhačky Falcon a vypouštěcí zařízení fono pull). V roce 2004 bylo opět díky sponzorům přestaveno střeliště vysoké věže včetně nové vrhačky a instalovány nové vrhačky na loveckém kole (automatické vrhačky Falcon). Díky této modernizaci a umístění střelnice v srdci Českého Ráje, jezdí na jičínskou střelnici střelci rádi nejen soutěžit, ale také se bavit.